Dear parents and friends,

We are glad to let you know that in this complicated situation the AEA Administration remains operational and available for distant communication. Although our team members work from home, they are all available for correspondence via email or conversation by phone, Skype or Viber.

Due to the declared emergency epidemic situation, and the orders of the Bulgarian authorities, the American English Academy will be closed upon a second order. Our team and management are confident that health must be of the highest priority and we are strictly following the state’s Council of Ministers’ rules.

We are not at school but our students and their teachers are taking their regular classes online. The Administration team is also at your service – via email or phone.(office@aeasofia.com; Phone: +359 2 973 12 22)

You may also direct your questions to our Admissions team – we are conducting our meetings online. It is possible to make a virtual tour through the school and get your initial impressions by our video. We are at your disposal according to all possible enrollment questions, contact us!(admissions@aeasofia.com)

We really appreciate your understanding and looking forward to the moment we will be able to welcome you in person at the building of the American English Academy! Stay healthy!

АЕА Аdministration

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Скъпи родители и приятели,

Радваме се да ви информираме, че в тази сложна ситуация администрацията на АЕА остава в работен режим и на разположение за дистанционна комуникация. Макар членовете от екипа ни да работят от домовете си, те са на разположение за контакт по електронна поща или разговор по телефон, Скайп или Вайбър.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка и заповедите на българските власти, Американо-английската академия ще остане затворена до второ нареждане. Нашия екип и мениджмънт е убеден, че здравето на всички е най-големият ни приоритет и стриктно следваме разпоредбите на Министерския съвет на страната.

Не сме на училище, но учениците и учителите ни продължават своите регулярни часове онлайн. Административния ни екип също е на Ваше разположение – по телефон или имейл (office@aeasofia.com; Phone: +359 2 973 12 22).

Можете да зададете своите въпроси и на отдел „Прием на нови ученици“ – провеждаме срещите си онлайн. Имате възможност да направите виртуален тур на училището и да придобиете първите си впечатления от нашето видео. На Ваше разположение сме по всички въпроси, касаещи приемът на нови ученици – свържете се с нас!(admissions@aeasofia.com)

Истински ценим Вашето разбиране и чакаме с нетърпение моментът, в който ще можем да Ви посрещнем лично в сградата на Американо-английската академия! Бъдете здрави!

Административен екип на АЕА