Dear parents and friends,

Please, be informed that as of November 10th, 2021, according to the latest orders of the Bulgarian Health Ministry, the American English Academy welcomes only visitors who possess a valid COVID – 19 certificate for vaccination, such for recovering after illness or for antibodies after that (valid to the date of visit to AEA), or with a negative result of one of the following tests, made in a laboratory:
– PCR test – made during the last 72 hours;
– antigens test – made during the last 48 hours;

For children under the age of 12 such document is not required.

Thank you very much for keeping everybody safe!

The AEA team

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Скъпи родители и приятели,

Моля, имайте в предвид, че от 10 ноември 2021 г., съгласно последните заповеди на българското Министерство на здравеопазването, Американо-английската академия приема само посетители, които притежават валиден сертификат за ваксинация срещу COVID – 19, такъв за доказано преболедуване/ наличие на антитела след такова (валиден към датата на посещение в АЕА) или разполагащи с отрицателен резултат на един от следните два теста, направени в лаборатория:
– PCR тест – направен през последните 72 часа;
– антигенен тест – направен през последните 48 часа;

За деца под 12 години такъв документ не се изисква.

Много благодарим за това, че пазите всички здрави!

Екипът на АЕА