Американо-английската академия извършва целогодишен прием на нови ученици в билингвалната система на обучение до началото на съответната учебна година през септември. Записаните до 31 март ползват преференциални такси за предварително записване.

Освен по паралелната американо-българска система, академията предоставя възможност на български ученици да се обучават само по българската система в съответствие с одобрените от МОН учебни планове и програми. Българските ученици на Американо-английската академия могат да изберат да се обучават и единствено по американската образователна програма. Тяхното обучение в този случай се провежда единствено на английски език. За всеки завършен клас и етап на обучение тези ученици получават американски документи.