Американо-английската академия извършва целогодишен прием на нови ученици в билингвалната система на обучение до началото на съответната учебна година през септември. Записаните до 31 март ползват преференциални такси за предварително записване.

За предстоящата 2019/20 година в билингвалната програма се приемат деца в предучилищна група (5- и 6-годишни) и ученици от I до XII клас.