Home / Билингвална система на обучение / Акредитации и лиценз

 

Американо-английската академия е акредитирана от три международни акредитационни агенции – Accreditation International, National Council for Private School Accreditation (NCPSA) и Middle States Association – Commission on Elementary and Secondary Schools.

Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ е лицензирано със заповед № РД 14-74/30.06.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).