Home / Билингвална система на обучение / Удостоверения и сертификати

 

За всеки завършен клас и етап на обучение учениците в билингвалната система получават легитимни български и американски документи. Завършват средно образование с две дипломи – американска и българска.