Home / Билингвална система на обучение / Философия на обучението

 

Философията на обучение в Американо-английската академия се основава на концепцията, че всяко дете притежава свой уникален потенциал, интереси и дарби. Ролята на учителите е да му помогнат да разгърне тези възможности и да се развие като пълноценна и успешна личност. Педагогическият екип се стреми да поддържа сигурна и подкрепяща среда, в която учениците израстват, развиват и усъвършенстват своите интелектуални знания, физическа култура, способности за креативност, социални и комуникативни умения.