Home / Билингвална система на обучение / Организация на учебния процес

 

Образователно-възпитателната работа с учениците в билингвалната система се осъществява при целодневна организация на учебния ден.

Занятията по американската програма се провеждат в смесени интернационални класове с ученици от различни националности, като част от преподавателите са от САЩ. Обучението и неформалното общуване между учители и ученици е изцяло на английски език.

Занятията по българската програма се провеждат на български език по утвърдените от МОН учебни планове.