Home / Билингвална система на обучение / Образователни стандарти

 

Билингвалната система на обучение интегрира най-доброто от американската и българската образователни системи. Изградена е в пълно съответствие с българските държавни образователни изисквания, утвърдени от МОН, и същевременно покрива американските образователни стандарти Common Core. Обучението в американската програма се провежда по утвърдени методики на McGraw-Hill, Houghton Mifflin Harcourt, Нolt McDougal и други.